Ingatlah bahawa CFD adalah produk yang dileveraj dan boleh menyebabkan kerugian bagi seluruh deposit awal anda. Berjual beli CFD mungkin tidak sesuai untuk anda, oleh itu sila pastikan bahawa anda benar-benar faham risiko yang telibat.
Pengurusan Risiko

Gunakan peralatan pengurusan risiko kami untuk menguruskan risiko perdagangan anda
Baca Selanjutnya