Perlindungan Wang Pelanggan

Anak-anak syarikat Plus500 diberi kuasa dan dikawal selia di dalam bidang kuasa dimana mereka beroperasi, dan mematuhi kesemua peraturan wang pelanggan.

Deposit-deposit anda akan dikategori sebagai wang pelanggan, dan diberi perlindungan maksimum mengikut kewajiban kawal selia. Wang pelanggan adalah dipegang di dalam akaun amanah yang berasingan, dan dikendalikan mengikut kewajiban kawal selia. Plus500 tidak menggunakan wang pelanggan untuk perlindungan nilai, atau sebarang tujuan pelaburan mahupun perniagaan.

Perlindungan sekiranya Plus500 dibubarkan: Wang pelanggan adalah dipegang di dalam akaun amanah yang berasingan. Di dalam keadaan sedemikian, deposit-deposit ini akan diberi segala perlindungan undang-undang yang diberikan kepada wang amanah. Untuk maklumat lanjut, sila ikuti pautan ini.

Tidak dapat menemui jawapan kepada soalan anda? Hubungi Kami!
E-mel

Plus500 tidak menyediakan produk dan perkhidmatan kepada penduduk United States.