Adakah Plus500 mengenakan sebarang yuran perdagangan?

Pada umumnya, Plus500 mendapat pampasan bagi perkhidmatannya melalui "spread pasaran". Sebagai contoh, apabila berdagang EUR/USD, jika kadar beli ialah 1.3128 maka kadar jual adalah 1.3126 (ini bererti spread pasaran adalah 2 pip, di dalam contoh ini). Tidak seperti pembekal perkhidmatan lain yang mengenakan komisen pada setiap perdagangan, Plus500 tidak mengenakan komisen perdagangan.

Sungguhpun begitu, yuran tambahan berikutnya mungkin dikenakan:

Pendanaan Semalaman - Amaun pendanaan semalaman akan sama ada ditambah kepada atau ditolak daripada akaun anda ketika memegang kedudukan selepas suatu masa yang tertentu ("Masa Pendanaan Semalaman").
Masa pendanaan semalaman dan peratusan pendanaan semalaman harian boleh dijumpai dalam pautan “Butiran” yang bersebelahan dengan nama instrumen dalam skrin utama platform.

Yuran Tidak Aktif - Jika anda tidak menggunakan platform perdagangan bagi satu tempoh masa tiga bulan, satu yuran sehingga $10 akan dikenakan. Ini adalah untuk mengimbangi kos yang ditanggung dalam memastikan perkhidmatan ini tersedia, sungguhpun ia tidak digunakan. Walaupun begitu, sila maklum bahawa yuran ini hanya akan dikutip daripada akaun Wang Sebenar dan hanya apabila akaun tersebut mempunyai dana yang mencukupi. Demi mengelak daripada dikenakan yuran ini, sila log masuk ke dalam akaun perdagangan anda dari masa ke semasa. Ini akan dianggap mempunyai aktiviti yang mencukupi untuk mengelak daripada dikenakan yuran ini.

Pesanan Hentian Terjamin - jika anda memilih fungsi ini, sila maklum bahawa oleh kerana ia dapat menjamin kedudukan (dagangan) anda ditutup tepat pada kadar (harga) tertentu yang diminta, perdagangan ini dikenakan spread yang lebih besar. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada topik FAQ “Perdagangan” → “Apa itu Pesanan Hentian Terjamin?

* Bagi maklumat lanjut mengenai yuran-yuran, sila rujuk kepada Persetujuan Pengguna

Tidak dapat menemui jawapan kepada soalan anda? Hubungi Kami!
E-mel WhatsApp WhatsApp

Plus500 tidak menyediakan produk dan perkhidmatan kepada penduduk United States.