Bagaimana anda mengendalikan tindakan korporat?

Tindakan korporat adalah suatu acara dijalankan oleh syarikat awam yang boleh mempengaruhi saham terbitan syarikat tersebut. Sebagai contoh:

Dividen - Sebahagian daripada keuntungan korporat yang diagihkan kepada para pemegang saham. Apabila dividen dibayar, nilai sahamnya akan jatuh.

Pecahan Keluar - Satu syarikat bebas ditubuhkan melalui pengedaran saham-saham baru oleh syarikat induk. Saham syarikat induk akan kehilangan nilai berikutan suatu pecahan keluar dan pemegang saham akan menerima saham syarikat baru yang setara sebagai pampasan.

Terbitan Hak - Pemegang saham yang sedia ada ditawarkan hak untuk membeli saham tambahan syarikat tersebut pada suatu diskaun. Pada kebiasaannya, ini akan menyebabkan harga saham syarikat menurun.

Pecahan Saham - Meningkatkan bilangan saham diterbitkan dengan membahagikan setiap saham, pada masa yang sama, permodalan pasaran kekal sama. Nilai saham akan turun kerana bilangan saham meningkat.

Disebabkan anda tidak memiliki saham sebenar ketika berdagang CFD, anda tidak mempunyai hak mengundi mahupun sebarang hak dibawah penerbitan hak atau acara sama seperti pecahan saham, dan lain-lain.
Oleh itu, demi memastikan tiada kesan yang ketara ke atas kedudukan terbuka anda berikutan peningkatan/penurunan harga saham syarikat, Plus500 akan menambah/menolak, amaun yang mungkin ditanggung oleh anda sebagai kerugian/keuntungan tambahan (bergantung kepada arah kedudukan anda), ke dalam baki anda secara automatik. Ini adalah dirujuk sebagai suatu 'Pelarasan'.

Tidak dapat menemui jawapan kepada soalan anda? Hubungi Kami!
E-mel

Plus500 tidak menyediakan produk dan perkhidmatan kepada penduduk United States.