Apa itu Pelarasan Peralihan(Rollover)?

Apabila suatu kontrak niaga hadapan tiba pada tarikh luputnya, satu peralihan (rollover) akan ditetapkan bagi instrumen ini.
Satu pelarasan pampasan akan dibuat pada akaun untuk membatalkan kesan daripada perubahan kadar (harga) instrumen asas bagi jangka masa kontrak baru terhadap penilaian kedudukan terbuka. Pesanan Henti dan Pesanan Had juga akan diselaraskan untuk mencerminkan kadar (harga) instrumen didalam kontrak baru.

Nilai kedudukan anda akan kekal mencerminkan kesan pergerakan pasaran berdasarkan paras pembukaan, saiz dan spread* asal anda. Jika kontrak baru berdagang pada harga yang lebih tinggi, kedudukan Beli akan menerima suatu pelarasan negatif, dan kedudukan Jual akan menerima pelarasan positif. Sebaliknya, jika kontrak baru berdagang pada harga yang lebih rendah, kedudukan Beli akan menerima suatu pelarasan positif, dan kedudukan Jual akan menerima pelarasan negatif.

Contoh pengiraan pelarasan peralihan(rollover):
Anda memegang satu kedudukan Beli bagi 100 kontrak dalam kontrak niaga hadapan Minyak.
Kadar niaga hadapan Minyak Oil ketika peralihan(rollover):
Kadar Beli kontrak sedia ada = $61.30
Kadar Jual kontrak sedia ada = $61.25
Kadar Beli kontrak baru = $62.50
Kadar Jual kontrak baru = $62.45

Pengiraan Pelarasan:
Perbezaan Kadar Jual = [Kadar jual kontrak baru] - [Kadar jual kontrak sedia ada] = $62.45 - $61.25 = $1.20
Pelarasan Kedudukan Beli = - ([Bilangan kontrak] * [Perbezaan kadar jual]) = - (100 * $1.20) = - $120

Ringkasan: Anda akan kekal memegang kedudukan 100 kontrak niaga hadapan Minyak yang sama. Suatu pelarasan -$120 akan ditambah/ditolak. Ekuiti anda kekal sama.

Tidak dapat menemui jawapan kepada soalan anda? Hubungi Kami!
E-mel

Plus500 tidak menyediakan produk dan perkhidmatan kepada penduduk United States.