Terma & Perjanjian

 • Perjanjian Pengguna

  Kontrak yang mengawal hubungan antara pengguna Pelanggan dan Syarikat yang menerangkan semua terma dan syarat yang berkaitan dengan penggunaan servis perdagangan yang ditawarkan oleh Plus500CY.

 • Notis Pendedahan Risiko

  Notis pendedahan risiko kami meyediakan maklumat mengenai risiko berkaitan CFDs kepada pelanggan kami tetapi ia tidak menerangkan semua risiko atau bagaimana risiko tersebut memberi kesan peribadi kepada pelanggan. Ia adalah penting untuk pelanggan kami memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat sebelum memutuskan untuk meneruskan hubungan daganan dengan kami.

 • Dasar Privasi

  Polisi kami dalam menguruskan dan melindungi maklumat peribadi Pelanggan kami dan mengenai penggunaan dan pengurusan cookies.

 • Laman Web Terma Penggunaan

  Akses anda ke laman web ini tertakluk kepada terma dan syarat kami, dan pernyataan dan notis lain.

 • Dasar Konflik Kepentingan

  Polisi kami dalam memantau dan menguruskan konflik kepentingan yang mungkin terjadi di dalam Plus500CY, antara Plus500CY dan para pelanggan dan di kalangan pelanggan Plus500CY. Matlamat kami adalah untuk mengutamakan pelanggan kami dalam segala hal.

 • Dasar Pelaksanaan Pesanan

  Polisi kami dalam menawarkan "pelaksanaan terbaik" apabila kami melaksanakan pesanan bagi pihak pelanggan; Plus500CY mengambil langkah yang berhati-hati cemi mendapatkan keputusan yang terbaik untuk pelanggan kami. Ia adalah tanggungjawab kami untuk berurusan dengan jujur, adil dan profesional serta mengutamakan pelanggan semasa melaksanakan pesanan.

 • Polisi AML

  Polisi ini menerangkan sistem dan prosedur yang diamalkan untuk memastikan perniagaan kami tidak disalahguna bagi tujuan pengubahan wang haram atau membiayai pengganas. Proses-proses seperti mengenalpasti pelanggan dan pemeriksaan yang kerapa dilakukan bagi mengesahkan maklumat pelanggan kami.

 • Dana Pampasan Pelabur

  Plus500CY adalah ahli bagi Dana Pampasan Pelabur (“ICF”), yang menyediakan pampasan kepada pelanggan Runcit yang layak dalam sesetengah kes di mana Firma Pelaburan Cyprus tidak dapat melaksanakan tanggunggjawabnya kepada pelanggan.

 • Maklumat Syarikat

  Maklumat lesen dan butiran hubungan Plus500CY Ltd.