Perlindungan Wang Pelanggan

Perlindungan Wang Pelanggan

Apabila anda membuka akaun dengan kami, kami akan memegang dana anda mengikut peraturan dana pelanggan Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran Cyprus. Di bawah peraturan ini, kami membayar setiap dana pelanggan secara terus ke dalam akaun bank berasingan pelanggan.

Sentiasa ingat bahawa CFDs adalah produk berleveraj dan boleh menyebabkan kerugian kepada keseluruhan modal anda. Dagangan CFDs mungkin tidak sesuai untuk anda. Sila pastikan anda memahami sepenuhnya risiko-risiko yang terlibat. Sila baca Penyata Pendedahan Risiko dan Perjanjian Pengguna kami sebelum menggunakan perkhidmatan kami.
Perlindungan Wang Pelanggan
Semua dana pelanggan disimpan di dalam akaun bank berasingan pelanggan mengikut peraturan dana pelanggan Suruhanjaya Sekuriti dan Pertukaran Cyprus. 
Plus500CY Ltd hanya menggunakan dananya sendiri untuk melindungi nilai 
Plus500CY Ltd tidak menghantar wang pelanggan runcit kepada pihak balas lindung nilai 
Plus500CY Ltd tidak memulakan posisi spekulatif dalam pasaran 
Plus500CY Ltd tidak mempunyai pendedahan kepada hutang korporat atau berdaulat 
Plus500CY Ltd dikawal selia oleh CySEC 
Plus500CY Ltd tidak melabur dana pelanggan runcit 

Dana Pampasan Pelabur

Plus500 menyertai dalam Dana Pampasan Pelabur untuk pelanggan Firma Pelaburan yang dikawal selia di Republik Cyprus. Plus500 menyediakan sekuriti, sumber, perlindungan dan perkhidmatan global organisasi multinasional dengan lebih daripada 1,000,000 pelanggan yang menjalankan berjuta-juta transaksi setiap bulan di merata pelosok dunia. Tambahan pula, Plus500 bebas hutang, mempunyai kecairan yang cukup besar dan rizab modal kawal selia lebihan yang signifikan berasaskan kepada keperluan pengawalseliaan. Baca lagi:Dana Pampasan Pelabur