Baki Akaun

Baki: Deposit - Pengeluaran + P&L daripada dagangan yang telah ditutup. Tidak termasuk untung/rugi daripada dagangan semasa yang sedang aktif.

Baki Sedia Ada: Amaun yang sedia ada untuk digunakan. Baki + P&L kedudukan terbuka - Margin Permulaan

P&L: Keuntungan dan kerugian untuk semua kedudukan terbuka (Keuntungan + Kerugian + Premium harian * bilangan hari)

Ekuiti: Penilaian akaun semasa. Baki + ∑P&L

Contoh baki akaun:
Anda telah mendaftar dan mendepositkan $1000 melalui kad kredit

 • Baki: $1000. (Deposit- Pengeluaran + P&L kedudukan tutup)
 • P&L = $0. (Jumlah untung dan rugi semua kedudukan termasuk premium harian)
 • Baki Sedia Ada: $1000 (Baki + P&L bagi kedudukan dibuka - Margin Permulaan)
 • Ekuiti: $1000 (Baki + P&L bagi kedudukan terbuka)

1.00pm - anda membeli 100 tong minyak pada harga pasaran $60 dengan panggilan Ambil Untung apabila Minyak mencapai $66.
Amaun keseluruhan yang anda beli adalah: 100*$60 = $6000
Margin Permulaan yang diperlukan untuk Minyak adalah 10%: $600
Margin Pengekalan yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan Minyak adalah 5%: $300

jika ekuiti anda jatuh di bawah $300 anda akan mendapat Panggilan Margin.

 • Baki: $1000
 • P&L = 0 (biasanya spread Minyak adalah 5 sen supaya anda mempunyai P&L sebanyak -$5)
 • Baki Sedia Ada selepas anda membeli Minyak adalah: $400. ($1000 - 10%*$6000 = $400).
 • Ekuiti adalah $1000 ($1000 + $0).

2:05pm - Minyak melonjak ke $64.

 • 'Baki': $1000
 • 'P&'L: +$400. (100*$64-100*$60)
 • Baki Sedia Ada: $800. ($1000 - 10%*$6000 +$400= $800).
 • Ekuiti: $1400 ($1000 + $400).

2:15pm - Minyak melonjak ke $66 - Baki sebelum Ambil Untung terlaksana.

 • Baki: $1000
 • P&L: +$600. (100*$66-100*$60)
 • Baki Sedia Ada: $1000. ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • Ekuiti: $1600 ($1000 + $600)

2:15pm - Ambil Untung Anda dilaksanakan. Anda mendapat $600 dalam urus niaga tersebut.

 • Baki: $1600
 • P&L: 0. (tiada kedudukan terbuka)
 • Baki Sedia Ada: $1600
 • Ekuiti: $1600