Margin

Leveraj

Terma leveraj digunakan apabila perubahan kecil pada harga pendasar aset CFD dikukuhkan kepada perubahan lebih besar supaya CFD menawarkan pulangan "yang dipercepatkan". Leveraj *10%* (atau 1:10) bermaksud jika harga pendasar aset berubah dengan 1% harga CFD akan berubah dengan 10%. Platform Perdagangan menunjukkan leveraj pada setiap instrumen pada pautan "butiran" berkaitan dengan setiap CFD. Leveraj, kadang kala dipanggil "penggearan", adalah satu teknik untuk menggandakan keuntungan, tetapi ia juga boleh menggandakan kerugian.

Sila ambil perhatian bahawa apabila leveraj meningkat, perubahan kecil harga dalam pendasar aset semakin membesar dan jumlah margin yang diperlukan berkemungkinan terkesan.

Panggilan Margin

Tahap penyelenggaraan margin adalah amaun ekuiti minima yang diperlukan oleh pengguna untuk mengekalkan sesuatu dagangan aktif. Sekiranya ekuiti anda berada di bawah amaun minima, Plus500 akan melaksanakan panggilan margin (margin call) dan menutup semua dagangan aktif secara automatik sehingga ekuiti akaun anda melepasi syarat penyelenggaraan margin.

Dalam sesetengah keadaan Panggilan  Margin tidak akan berlaku jika Ekuiti anda jatuh di bawah Keperluan Margin. Ini kerana Plus500 boleh memberikan peniaga sedikit masa tambahan untuk membolehkan dana tambahan didepositkan atau untuk membolehkan kedudukan itu ditutup oleh pemegang akaun. Jika kedudukan masih terbuka pada akhir tempoh ini dan dana belum dimasukkan ke dalam akaun, maka kedudukan atau kedudukan-kedudukan akan ditutup pada harga tersedia yang ada di platform kami pada masa itu.

Contoh bagaimana Panggilan Margin boleh berlaku:

Anda telah mendaftar dan mendepositkan $600 melalui kad kredit

 • Baki: $600 (Deposit - Pengeluaran + P&L bagi kedudukan yang ditutup)
 • Baki Sedia Ada: $600 (Baki + P&L bagi kedudukan dibuka - Margin Permulaan)
 • P&L = $0 (jumlah keuntungan dan kerugian bagi semua kedudukan terbuka termasuk premium harian)
 • Ekuiti: $600 (Baki + P&L bagi kedudukan terbuka)

11.30 pg - anda beli 10 Syer Google (CFD) pada $540.00
Amaun keseluruhan yang anda beli adalah: 10*$540.00 = $5400
Margin Permulaan yang diperlukan untuk 10 Syer Google ialah 10%: $540
Margin Pengekalan yang diperlukan untuk mengekalkan 10 Syer Google ialah 5%: $270

Jika ekuiti anda jatuh di bawah $270, anda akan mendapat Panggilan Margin. Plus500 akan mencairkan kedudukan terbuka anda.

 • Baki: $600.
 • Baki Sedia Ada selepas anda membeli syer Google ialah: $60 ($600 - 10%*$5400)
 • P&L = $0
 • Ekuiti: $600 ($600 + $0)

12.15 ptg - syer Google jatuh kepada $520

 • Baki: $600
 • Baki Sedia Ada: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($520-$540))
 • P&L = -$200 (10*$520 - 10*$540)
 • 'Ekuiti' ialah $400 (-$200 + $600)

1.10 ptg - syer Google jatuh kepada $490. Anda mendapat Panggilan Margin dan Plus500 mencairkan kedudukan anda.

 • Baki: $600
 • Baki Sedia Ada: $0 ($600 - 10%*$5400 + 10*($490-$540))
 • P&L = -$500 (10*$490 - 10*$540)
 • Ekuiti: $100 (-$500 + $600)

Alasan anda mendapat Panggilan Margin ialah kerana ekuiti anda ialah $100 dan anda memerlukan $270 untuk mengekalkan kedudukan terbuka pada 10 Syer Google. Oleh sebab itu, Plus500 telah mencairkan kedudukan anda. Baki semasa anda ialah:

 • Baki: $100 (Baki berubah hanya semasa menutup kedudukan atau mengeluarkan dana).
 • Baki Sedia Ada: $100 (Deposit - Pengeluaran + P&L bagi kedudukan yang ditutup)
 • P&L = $0 (tiada kedudukan terbuka)
 • Ekuiti: $100 (Baki + P&L bagi kedudukan terbuka)

Margin Permulaan

Untuk membuka kedudukan baru, ekuiti akaun yang disediakan mesti melebihi keperluan Tahap Margin. Keperluan Tahap Margin Permulaan adalah khusus kepada setiap instrumen kewangan.

Untuk melihat Tahap Margin Permulaan untuk instrumen khusus, pergi ke skrin utama bagi platform perdagangan Plus500, pilih instrumen yang anda hendak lihat dan klik pada 'Butiran' pada sebelah paling kanan skrin. Kotak pop timbul akan muncul dan Tahap Margin Permulaan ditunjukkan pada penjuru kanan atas kotak.

Margin Pengekalan

Untuk memastikan kedudukan baru terbuka, anda mesti memastikan ekuiti akaun sedia ada melebihi Tahap Margin Pengekalan. Keperluan Tahap Margin Pengekalan adalah khusus kepada setiap instrumen kewangan.

Untuk melihat 'Tahap Margin Pengekalan; untuk instrumen khusus, pergi ke skrin utama bagi platform perdagangan Plus500, pilih instrumen yang anda hendak lihat dan klik pada 'Butiran' pada sebelah paling kanan skrin. Kotak pop timbul akan muncul dan Tahap Margin Permulaan ditunjukkan pada penjuru kanan atas kotak.

Lankah Keselamatan

Jika margin tambahan tidak diberikan, sebagai langkah berjaga-jaga, kedudukan akan ditutup untuk mengelakkan pelanggan daripada berhutang.