Membuka Kedudukan

Untuk 'membeli' tekan butang 'Beli' pada instrumen di skrin utama platform.

Kotak pop timbul akan muncul mengandungi perkara berikut (medan akan berbeza-beza bergantung pada instrumen yang anda pilih untuk beli):
Amaun untuk Pembelian Forex: Masukkan bilangan unit/lot asas yang anda hendak beli.
Bilangan Syer untuk Saham: Masukkan amaun syer yang anda hendak beli. Anda hanya perlu mempunyai peratusan kecil nilai asal yang anda bida.
Bilangan Kontrak untuk Indeks: Masukkan amaun kontrak yang anda hendak beli. Setiap titik indeks mempunyai nilai amaun yang tertentu - biasanya 1USD atau 1EUR bergantung pada pasaran indeks itu diniagakan.
Tutup pada Kadar Untung (Had Henti): Masukkan amaun 'Tutup semasa Untung' bagi instrumen yang anda hendak jual. Ini merupakabn amaun maksimum untung yang anda berharap anda akan peroleh dalam urus niaga ini.
Tutup pada Kadar Rugi (Had Henti): Masukkan amaun 'Tutup semasa Rugi' bagi instrumen yang anda hendak jual. Ini amnya merupakan amaun maksimum kerugian yang anda berharap untuk kekalkan dalam sesuatu urus niaga.
Klik pada 'Lanjutan' dan dua pilihan lain akan muncul:
Hentian Jejakan: Tetapkan kadar henti kerugian pada bilangan pip di bawah harga maksimum yang instrumen tersebut capai . Hentian penjejakan adalah harga pengaktifan pergerakan yang boleh membantu memaksimumkan dan melindungi keuntungan ketika harga semakin meningkat dan mengehadkan kerugian apabila ia jatuh.
Hanya Beli Apabila Kadar Adalah (Pesanan Had): Tetapkan harga anda hanya untuk membeli instrumen jika ia melebihi atau di bawah harga tetapan anda.

Untuk 'menggunakan pendek' hanya tekan butang 'Jual' bersebelahan instrumen dalam skrin utama platform dan lengkapkan medan dalam kotak pop timbul seperti yang sebelum ini.

Contoh Membuka Kedudukan:
Anda telah mendaftar dan mendepositkan $1000 melalui kad kredit

 • Baki: $1000 (Deposit - Pengeluaran + P&L bagi kedudukan yang ditutup)
 • P&L = $0 (jumlah keuntungan dan kerugian bagi semua kedudukan terbuka termasuk premium harian)
 • Baki Sedia Ada: $1000 (Baki + P&L bagi kedudukan dibuka - Margin Permulaan)
 • Ekuiti: $1000 (Baki + P&L bagi kedudukan terbuka)

8:07pm - anda tekan 'Beli' Minyak yang diniagakan pada harga $60 satu tong:
Kriteria anda adalah:
Bilangan Tong: 100
Tutup pada Kadar Untung: $64
Tutup pada Kadar Rugi: $55
Amaun keseluruhan yang anda beli adalah: 100*$60.00 = $6000
Margin Permulaan yang diperlukan untuk Minyak adalah 10%: $600
Margin Pengekalan yang diperlukan untuk mengekalkan kedudukan Minyak adalah 5%: $300

 • Baki: $1000
 • P&L = 0 (Biasanya spread Minyak adalah 5 sen supaya anda mempunyai P&L sebanyak -$5)
 • 'Baki Sedia Ada selepas anda membeli Minyak adalah: $400 ($1000 - 10%*$6000 = $400)
 • 'Ekuiti': $1000 ($1000 + $0)

9:05pm - Minyak melonjak kepada sebanyak $64.

 • Baki: $1000
 • P&L: +$400 (100*$64-100*$60)
 • Baki Sedia Ada: $800 ($1000 - 10%*$6000 + $400 = $800)
 • Ekuiti: $1400 ($1000 + $400)

9:15pm - Minyak melonjak kepada harga $66 - sebelum Ambil Untung anda dilaksanakan.

 • Baki: $1000
 • P&L: +$600 (100*$66-100*$60)
 • Baki Sedia Ada: $1000 ($1000 - 10%*$6000 + $600 = $1000)
 • Ekuiti: $1600 ($1000 + $600)

9:15pm - Pesanan 'Ambil Untung' anda dilaksanakan dan kedudukan ditutup. Anda mendapat $600 dalam urus niaga ini.

 • Baki: $1600
 • P&L: 0 (tiada kedudukan terbuka)
 • Baki Sedia Ada: $1600
 • Ekuiti: $1600