Kawalan Risiko dan Jenis Pesanan

Membeli dan Menjual pada Harga Pasaran

Pelanggan boleh menggunakan Plus500 untuk membeli dan menjual instrumen CFD pada harga pasaran semasa (dalam lingkungan spread harga yang ditetapkan untuk instrumen khusus). “Spread pasaran” untuk setiap instrumen CFD dipaparkan dalam kotak pop timbul Beli/Jual yang muncul apabila anda klik pada “beli” atau “jual” dalam skrin utama platform. Plus500 telah membuat pelbagai “jenis pesanan”, tersedia di Platform Dagangan bagi membantu pelanggan menguruskan risiko. Had adalah amat berguna sekiranya sambungan internet anda terganggu atas sebarang alasan.

Had Henti

Pesanan Had Henti adalah cara untuk melindungi keuntungan anda, sekiranya instrumen (Forex, Saham, Komoditi atau Indeks) meningkat. Pesanan had henti mengarahkan Plus500 untuk menjual instrumen apabila, dan jika instrumen mencapai harga tertentu.

Henti Kerugian – (Kerugian Maksimum)

Pesanan Henti Kerugian adalah cara untuk melindungi diri anda daripada kerugian, sekiranya instrumen (Forex, Saham, Komoditi atau Indeks) menurun. Pesanan Henti Kerugian mengarahkan Plus500 untuk menjual instrumen apabila, dan jika, instrumen jatuh ke harga tertentu.

Apabila saham mencapai harga tersebut, Pesanan Henti Kerugian menjadi Pesanan Pasaran. Pesanan Pasaran mengarahkan Plus500 untuk menjual secara segera pada harga berkemungkinan yang terbaik. Dalam pasaran tidak stabil, anda mungkin tidak mendapat harga sebenar yang anda mahukan.

Lindungi Keuntungan Anda
Pesanan Henti Kerugian digunakan untuk melindungi keuntungan anda pada saham yang meningkat. Anda menentukan harga yang anda hendak tutup sesuatu instrumen dan arahkan Plus500 menutup kedudukan jika harga ini dicapai.

Hentian Terjamin

Mengenakan hentian terjamin meletakkan suatu had mutlak bagi potensi kerugian sesuatu kedudukan.
Sungguhpun jika pasaran tiba-tiba berjurang, kedudukan akan tertutup tepat pada harga yang telah ditentukan, tanpa risiko gelinciran.
Hanya instrumen tertentu menyokong "Hentian Terjamin", jika instrumen tersebut menyokong Hentian Terjamin, anda akan melihat kotak semak bagi tujuan itu.

Butiran “Hentian Terjamin”:

 • Hanya boleh diletakkan pada dagangan baru dan tidak boleh ditambahkan ke kedudukan yang sedia ada.
 • Boleh diaktifkan/dieditkan hanya apabila instrumen tersedia dan didagangkan. Sebaik sahaja ia aktif, ia tidak boleh dialihkan keluar, hanya nilainya yang berubah.
 • Sebaran lebihan bagi “Hentian Terjamin” tidak boleh dibayar balik sebaik sahaja diaktifkan dan akan ditunjukkan sebelum meluluskan "Hentian Terjamin".
 • Perlu berada dalam jarak tertentu dari kadar semasa instrumen tersebut didagangkan.

Contoh:
Google JUAL/BELI = $498/$500.
Anda membeli 10 unit saham Google, katakan sebaran lebihan Hentian Terjamin ialah $10.
Anda meletakkan Hentian Terjamin pada $450.
Google jatuh ke $400, anda akan keluar dari kedudukan pada $450 dan bukan $400.

Dengan Hentian Terjamin: P&L = $4500 - $5000 - $10 [sebaran lebihan hentian terjamin] = -$510
Tanpa hentian terjamin: P&L = $4000 - $5000 = -$1000

Hentian Jejakan

Ciri Henti Jejakan membenarkan pedagang membuat Pesanan Henti Kerugian yang secara automatik mengemas kini unutk mengunci keuntungan apabila pasaran beralih mengikut kemahuan pedagang. Hentian Jejakan boleh dibuat dengan mengklik butang 'Lanjutan' semasa membuat 'Pesanan Pemasaran'.

Terdapat empat cara untuk memasuki Pesanan Henti Kerugian:

 1. Anda masukkan Harga Henti Jejakan. Contohnya, jika saham anda dijual pada $40 setiap syer, anda boleh memasukkan Pesanan Henti Jejakan pada harga $37.50 bagi setiap syer.
 2. Anda masukkan Amaun Rugi Maksimum. Kemudian, Plus500 akan mengira Hentian Jejakan yang sesuai.
 3. Anda masukkan jarak dalam Pip dari harga semasa. Kemudian, Plus500 akan mengira harga Henti Kerugian yang sesuai.
 4. Anda masukkan peratus daripada harga semasa. Kemudian, Plus500 akan mengira harga Henti Kerugian yang sesuai.

Contoh Hentian Jejakan:
12.50pm Yahoo diniagakan pada $45.51/$45.73 (Jual/Beli)

12.50pm Anda masukkan pesanan pasaran dengan Hentian Jejakan bagi 50 pip = $0.5 = (-1.1%) untuk membeli 100 syer Yahoo
Anda beli 100 syer Yahoo pada $45.73
Oleh sebab itu, henti kerugian permulaan akan dilaksanakan apabila Yahoo menjual pada $45.01. ($45.51 – $0.5)

2.05pm Harga Yahoo mula naik dengan cepat dan mencapai $47.60 (Harga Henti baru berubah kepada $47.10)

3.10pm Harga Yahoo mula naik dengan cepat dan mencapai $49.75 (Harga Henti baru berubah kepada $49.25)

4.15pm Harga Yahoo mula menaik dengan cepat dan mencapai $42.51. Apabila anda mempunyai Harga Henti pada $49.25, Plus500 telah melaksanakan Henti Kerugian pada amaun ini. Henti Kerugian Dilaksanakan.

Ringkasan Keuntungan: 100* ($49.25–$45.73) = $352. (Jika anda belum menetapkan Hentian Jejakan, dan hanya mempunyai Henti Kerugian, anda mungkin menanggung kerugian yang besar.)

Pesanan Entri

Pesanan Entri dilaksanakan pada waktu harga pasaran mencapai harga yang anda tentukan dan membuka kedudukan baru. Harga mungkin di atas atau di bawah harga dagangan semasa.

Terdapat empat jenis Pesanan Entri:

 1. Entri-Had-Beli: tunggu sehingga harga menjadi lebih rendah daripada harga semasa (digunakan dalam pembelian).
 2. Entri-Berhenti-Beli: tunggu sehingga harga menjadi lebih tinggi daripada harga semasa (digunakan dalam pembelian).
 3. Entri-Had-Beli (menggunakan pendek (short)): tunggu sehingga harga menjadi lebih tinggi daripada harga semasa (digunakan dalam jualan).
 4. Entri-Berhenti-Jual (menggunakan pendek (short)): tunggu sehingga harga menjadi lebih rendah daripada harga semasa (digunakan dalam jualan).

Contohnya, jika anda hendak membeli syer Google, tetapi tidak sehingga harga jatuh kepada $450, anda boleh membuat Pesanan Beli Entri-had pada $450. Jika harga tidak jatuh kepada tahap itu, maka, pesanan akan kekal tidak dilaksanakan, tetapi, ia akan kekal pesanan belum selesai sehingga anda membatalkannya.

Untuk membuat Pesanan Entri baru dengan Plus500 hanya:
→ Pergi ke skrin utama platform
→ Klik pada 'Beli' atau 'Jual'
→ Klik pada 'Lanjutan'
→ Lengkapkan pesanan entri yang sesuai
→ Klik pada 'Beli'

Peralihan (Rollover)

Instrumen yang didagangkan pada kontrak niaga hadapan mempunyai tarikh lupus. Apabila tarikh lupus tercapai, kedudukan akan dialihkan(rollover) secara automatik kepada kontrak seterusnya. Tarikh dan masa peralihan (rollover) akan ditunjukkan dalam butiran setiap instrumen.

Oleh kerana kadar beli dan jual berbeza di antara kontrak, Plus500 akan membuat pelarasan ke atas ekuiti anda bagi perbezaan harga. Ini akan memastikan ekuiti anda tidak berubah dan anda tidak untung/rugi kerana perbezaan harga antara kontrak lama dan kontrak baru.

Jika harga baru adalah lebih tinggi daripada harga lama, posisi beli akan menerima pelarasan negatif, dan posisi jual akan menerima pelarasan positif. Sebaliknya, jika harga baru adalah lebih rendah daripada harga lama, posisi beli akan menerima pelarasan positif, dan posisi jual akan menerima pelarasan negatif.

Secara tambahan, satu susut nilai mungkin dikenakan pada kedudukan ketika masa peralihan (rollover).

Contoh pengiraan pelarasan peralihan (rollover):
Anda memegang kedudukan BELI bagi 100 kontrak Minyak

Kadar kontrak minyak ketika masa peralihan (rollover):
Kadar beli kontrak sedia ada = $45.30
Kadar jual kontrak sedia ada = $45.25
Kadar beli kontrak baru = $46.50
Kadar jual kontrak baru = $46.45

Pengiraan pelarasan:
Perbezaan Kadar Beli = [Kadar jual kontrak baru] - [Kadar jual kontrak sedia ada] =
$46.45 - $45.25 = $1.2
Pelarasan Nilai Beli = - ([Bilangan Kontrak] * [Perbezaan Kadar Beli]) =
- (100 * $1.2) = - $120

Pelarasan Susut Nilai = [Bilangan Kontrak] * [Susut Nilai Kontrak Baru] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Jumlah Pelarasan Beli = [Pelarasan Nilai Beli] - [Pelarasan Susut Nilai] =
- $120 - $5 = - $125

Summary:
Anda akan kekal memegang kedudukan sama bagi 100 kontrak minyak.
Anda akan mendapat pelarasan sebanyak -$125.
Ekuiti anda kekal sama selain susut nilai $5.

Pengiraan contoh di atas bagi kedudukan Jual
Perbezaan Kadar Jual = [Kadar beli kontrak baru] - [Kadar beli kontrak sedia ada] =
$46.50 - $45.30 = $1.2
Pelarasan Kadar Jual = [Bilangan Kontrak] * [Perbezaan Kadar Jual] =
100 * $1.2 = $120
Pelarasan Susut Nilai = [Bilangan Kontrak] * [Susut Nilai Kontrak Baru] =
100 * (46.50$-46.45$) = $5
Jumlah Pelarasan Jual = [Pelarasan Nilai Jual] - [Pelarasan Susut Nilai] =
$120 - $5 = $115