Investors

Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
Plus500 Ltd > London Stock Exchange
Symbol: PLUS
RightLeft

Plus500 has developed and operates an online trading platform for retail customers to trade CFDs internationally over more than 2,100 different underlying global financial instruments comprising equities, indices, commodities, options, ETFs and foreign exchange. The Group enables retail customers to trade CFDs in more than 50 countries. The trading platform is accessible from multiple operating systems (Windows, smartphones (iOS, Android and Windows Phone), tablets (iOS, Android and Surface), Apple Watch and web browsers).

Investor Contacts

Elad Even-Chen
T +972 4 818 9503
ir@Plus500.com

Dilindungi Oleh SSL

Plus500 adalah tanda dagangan Plus500 Ltd.Plus500 Ltd beroperasi melalui anak-anak syarikat berikut
Plus500CY Ltd adalah dibenarkan dan diregulasi oleh Suruhanjaya Pertukaran dan Sekuriti Cyprus (Lesen No. 250/14).
Plus500CY adalah pengeluar dan penjual produk kewangan yang diterangkan atau yang terdapat di laman web ini.
Plus500UK Ltd diberi kuasa dan Digubal oleh Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan. Nombor Daftar Pihak Berkuasa Perlakuan Kewangan: 509909.
Plus500AU Pty Ltd AFSL #417727 diisu oleh Pesuruhjaya Sekuriti dan Pelaburan Australia